İç Değerlendirme

Kalite güvence çalışmasının bir parçasıdır. İç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini ve öz değerlendirme yoluyla veya idare içinde iç denetim uygulamaları ve Kamu İç Denetim Standartlarını (KİDS) bilen kişilerce gerçekleştirilen dönemsel gözden geçirmeleri kapsar.