Hakkımızda

İç Denetim Birimi Başkanlığı; Bakanlığımız teşkilat yapısının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve 26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut kadroların Bakanlık hizmet birimlerine aktarılması dolayısıyla Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığı ile mülga Spor Genel Müdürlüğü ve mülga Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlıklarının birleştirilmesi suretiyle doğrudan Bakana bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesi ile Kamu İç Denetimi Genel Tebliğinin 8 inci maddesi hükümleri uyarınca 09.04.2019 tarihinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı" kurulmuştur.