Tarihsel Gelişimi

İç Denetim; 1941 yılında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün kuruluşu ile temelleri atılan, özellikle 1970’li yıllardan itibaren dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri ile Dünya Bankası, OECD, AB, İMF gibi uluslararası kuruluşlarında uygulanan, 
Risk Odaklı ve Proaktif 
Bir Denetim Modelidir.