Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;
- Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kurumsal faaliyetlere değer katmak, 
- Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak, 
- Bakanlığımızın her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek suretiyle faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

Vizyonumuz;
- Ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunmak; bu faaliyetleri Bakanlığımız üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, işbirliği içinde yürütülen ve sürekli geliştirilen bir yapıda sürdürmektir.