Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

- Bakanlığımızın her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek suretiyle faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermek,

- Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve kurumsal faaliyetlere değer katmak, 

- Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır. 


Vizyonumuz;

- Ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek; bu faaliyetleri Bakanlığımız üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, işbirliği içinde yürütülen ve sürekli geliştirilen bir yapıda sürdürmektir.